Brusjes coaching

Broers en/ of zussen komen samen naar de praktijk met als doel gezamenlijk aan een oplossing voor het probleem te werken en hun onderlinge relatie te versterken. De ouders worden actief betrokken bij dit proces.

Voor wie: broertjes en zusjes worden geholpen om een betere relatie met elkaar te ontwikkelen.

Opvoeders krijgen praktische tips om de opvoedingstaken beter af te stemmen op elkaar en uitgebreid advies om het met de kinderen fijner en gezelliger te hebben in huis.